تماس: 02175135 –  پشتیبانی 24 ساعته: 09227976610

ثبت نام ویزای توریستی کانادا
هزینه: 385 دلار

مراحل و زمان مورد نیاز جهت اخذ ویزای کانادا:

  • مدت ثبت نام: ۱ الی ۷ روز کاری پس از ارسال مدارک.
  • مدت انگشت نگاری:  ۱ الی ۳۰ روز پس از زمان ثبت نام و پرداخت واریزی سفارت که به عهده آژانس است.
  • مدت پاسخ دهی سفارت: ۱ روز الی ۶ ماه پس از انگشت نگاری.

 

ویزای ۵ ساله کانادا با امکان ۶ ماه زندگی در کانادا با هر بار ورود

انتخاب محل انگشت نگاری به انتخاب مسافر (ترکیه، امارات یا هر کشور دیگر).

تمامی مراحل آنلاین بوده و هیچ احتیاجی به مدرک و مصاحبه ندارد.

واریزی سفارت به عهده آژانس است.

چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کانادا:

1. اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیه پاسپورت های قدیمی که در آنها ویزا درج شده است.

2. یک قطعه عکس جدید 4.5×3.5 رنگی با زمینه سفید.

3. ترجمه شناسنامه.

4. ترجمه سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسر (در صورت همراهی فرزندان حتماً گواهی اشتغال به تحصیلشان ترجمه شود).

5. تکمیل فرم اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه.

6. مدارک مالی، شامل نامهی تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک به همراه گردش ۶ ماهه حساب که نشان دهنده میزان درآمد ماهیانه متقاضی باشد. در صورتی که گواهی سپردهی بلندمدت، گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل، و اجاره نامه دارید نیز ارائه دهید.

7. ترجمه اسناد ملکی.

8. مدارک شغلی برای کارمندان: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت (با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام مدیر یا سوپروایزر، و مدت زمان موافقت شده با مرخصی (ترجمه فیش حقوقی ۳ ماه آخر، ترجمه لیست بیمه دو ماه آخر، و ترجمه حکم کارگزینی؛
شرکت در روزنامه رسمی، ترجمه لیست بیمه و فیش حقوقی 2 ماه ” آگهی تصمیمات” و ،” آگهی تغییرات” ،” آگهی تأسیس” کارفرمایان: ترجمه آخر کارمندان، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، نامه تمکن بانک شرکت، و ریزپرینت ۶ ماه آخر به لاتین؛

تجار: ترجمه کارت بازرگانی، گواهی اتاق بازرگانی، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، ترجمه لیست پرداخت بیمه؛

پزشکان: ترجمه پروانه دائم طبابت، کارت نظامپزشکی، ترجمهی پروانه مطب، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه لیست پرداخت بیمه؛

مهندسان: ترجمه پروانه نظام مهندسی یا جواز ساخت؛

کارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد: ترجمهی پروانه بهرهبرداری، ترجمهی جواز کسب، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه لیست پرداخت بیمه؛

بازنشستگان: ترجمه حکم بازنشستگی و ترجمه فیش حقوقی دو ماه آخر بازنشستگی (در صورت افزایش حقوق، ترجمه حکم افزایش حقوق
بازنشستگی ارائه شود).

 

9. دعوتنامه، شامل مشخصات کامل دعوت کننده و متقاضی، نسبت، دلیل سفر متقاضی، آدرس و تلفن، مدت زمان اقامت، و هرگونه موارد مرتبط دیگر
برسد؛ (Notary Public) دعوتنامه پس از تنظیم باید به مهر و امضای دفتر ثبت Canadian Birth ( پاسپورت کانادایی، شناسنامه کانادایی (Canadian Citizenship Card)

مدارک فرد دعوت کننده: ارائه کارت شهروندی از سوی فرد دعوت کننده الزامیست. همچنین، سایر مدارک فرد دعوت کننده، شامل گواهی اشتغال به کار، (PR CARD) یا کارت اقامت ،(Certificate) تأثیر بسیار زیادی روی نتیجه درخواست ویزای فرد دعوتشونده T یا 1 T و فرمهای 4 ،(Notice of Assessment) نامه بانک، برگه های مالیاتی دارند؛
در صورت نداشتن دعوتنامه، ارائه رزرو هتل و شرح برنامه سفر به همراه رزرو بلیط رفت و برگشت کانادا الزامیست؛

 

10 . ترجمه رضایتنامه محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند. رضایتنامه باید از سوی کسی باشد که آنها را همراهی نمی کند.
* کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند.

تماس: 02175135 –  پشتیبانی 24 ساعته: 09227976610