شماره تماس: 75135 – داخلی 101

شماره تماس پشتیبانی (۹ صبح الی ۹ شب): 09129634043

اقامت از طریق تمکن مالی در اسپانیا:

فرد مهاجر باید بتواند به دولت اسپانیا ثابت کند که هزینه های زندگی خود و اعضای خانواده اش را میتواند تامین کند.متقاضی بعد از گذشت 5 سال از زمان دریافت این اقامت درخواست اقامت دائم و پس از آن طبق قوانین مهاجرتی پاسپورت کشور اسپانیا را دریافت کند.

مزایای مهاجرت از طریق تمکن مالی:

1. سهولت در مراحل تمدید اقامت
2. بهره مندی از تمامی حقوق شهروندی اسپانیا
3. سریع بودن روند اقامت
4. عدم محدودیت سنی
5. سهولت دریافت ویزا نقاط مختلف از جمله آمریکا ، کانادا و انکلستان

مدارک مورد نیاز برای اقامت اسپانیا از طریق تمکن مالی:

1. سند ملکی
2. گردش حساب 6 ماهه
3. باقی مانده حساب 15 روزه یا همان تمکن مالی برای هر نفر به اندازه 100 میلیون تومان (هرچه تمکن مالی بیشتر باشد گرفتن اقامت راحت تر است.)
4. نداشتن سابقه کیفری در اسپانیا ، ایران یا هر کشوری که متقاضی در آن اقامت داشته
5. نداشتن بیماری که بر بهداشت عمومی تاثیر بگذارد.( طبق قوانین بهداشت بین المللی 2005)
6. عدم منع ورود به اسپانیا یا سایر کشور های اتحادیه اروپا

اقامت از طریق خرید ملک (اقامت گلد):

در این روش متقاضی باید بدون بهره گیری از بانکی در بخش ملکی سرمایه گذاری کنید. این خرید میتواند در قالب خرید یک یا چند ملک باشد که مجموعه خرید 500,000 یورو و یا بیشتر باشد.

مزایای مهاجرت اقامت گلد :

1. اخذ اقامت در کوتاهترین زمان (3 ماهه)
2. عدم شرط حضور 6 ماهه
3. گرفتن پاسپورت کشور اسپانیا بعد 5 سال

 

شماره تماس: 75135 – داخلی 101

شماره تماس پشتیبانی (۹ صبح الی ۹ شب): 09129634043